Werkwijze

Na het eerste contact, dat via e-mail, telefoon of het contactformulier op de site kan verlopen, volgt een eerste kennismaking met de opdrachtgever. Dit is geheel kosteloos. De onderzoeksmethode wordt met u doorgenomen. Vervolgens zal een particulier onderzoeker van Yorks & Yorks een Plan van Aanpak opstellen. In dit Plan van Aanpak is ook een kostenberaming opgenomen. Na dit plan van aanpak met u besproken te hebben, volgt de ondertekening van de opdrachtbevestiging.
De onderzoeksresultaten worden in een rapportage vastgelegd welke indien nodig worden aangevuld met vertrouwelijke informatie. Deze rapportage kunt u gebruiken voor een eventueel te nemen juridische procedure.

Informatie
Registratiegegevens
Ministerie van Justitie

Bereikbaarheid

Yorks & Yorks is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op:
030-6876692.

Hierdoor kunnen wij snel en adequaat reageren op uw verzoek.