Recherche Diensten

Betrouwbaar, flexibel en integer personeel, goede klanten en betrouwbare partners. Iedere organisatie is hiernaar op zoek. Helaas gebeurt het meer dan eens dat medewerkers, klanten of opdrachtgevers minder betrouwbaar zijn als gedacht. Door schade en schande komt u er achter dat niet iedereen te vertrouwen is en uw organisatie te kampen heeft met frauduleuze zaken, diefstal, overtreding van het concurrentiebeding, bedrijfsspionage e.d.

Yorks & Yorks kan u hierin ondersteunen. Wij onderzoeken voor u de situatie en aan de hand hiervan komen wij met een objectief en betrouwbaar advies. Middels dit advies kunt u een conclusie trekken en heeft u de benodigde informatie waarmee u een eventuele gerechtelijke procedure met vertrouwen tegemoet kunt zien.

Personeelsfraude / diefstal

Het personeel is hét belangrijkste kapitaal van een organisatie. Helaas wil het voorkomen dat juist dit “kapitaal” de veroorzaker is van het oplopen van de kosten in een organisatie. Medewerkers die diefstal plegen, medewerkers waarbij het vermoeden bestaat dat hij/zij zich onterecht heeft ziek gemeld, accountmanagers/buitendienstmedewerkers die wel erg veel “buiten de deur” zijn, maar weinig tot geen omzet genereren.

Dit zijn een aantal zaken waarin Yorks & Yorks u kan ondersteunen. Door onderzoek komt u er achter of uw personeel de organisatie schade berokkend. Door middel van observaties, het verrichten van test-aankopen, het al dan niet heimelijk plaatsen van camera’s, het schaduwen van uw medewerkers in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden of tijdens een geveinsde ziekteperiode.

Bedrijfsspionage / Overtreding Concurrentiebeding

Life-time employment bestaat tegenwoordig niet meer. Medewerkers veranderen regelmatig van werkgever, dit brengt alleen een aantal risico’s met zich mee. Deze risico’s hebben wij samengevat onder deze kop bedrijfsspionage. Voormalige werknemers of partners hebben de beschikking over gevoelige informatie en bedrijfsvoering. Één van de meest voor de hand liggende vorm van “spionage” is kennisoverdracht door (oud)medewerkers die door de concurrent zijn benaderd. Deze medewerkers verstrekken de concurrent informatie waarmee zij een voordeel kunnen behalen. Redenen voor de medewerkers kunnen divers zijn: een nieuwe baan bij de concurrent, grove betaling voor de informatie, schending van het concurrentiebeding of relatiebeding e.d.

Voorkom dat uw onderzoeken, klantinformatie, offertes, contracten e.d. uw bedrijf verlaten of tegen u gebruikt gaan worden. Yorks & Yorks kan u hierin ondersteunen.

Antecedenten onderzoek /screening personeel

U staat op het punt nieuwe medewerkers in het bedrijf aan te stellen. Zeker voor belangrijke posities in uw organisatie wilt u zeker weten dat u “de juiste man/vrouw” aanneemt. Medewerkers vermelden op het CV de ervaringen, opleidingen en behaalde resultaten. Echter, u wilt als toekomstige werkgever weten of de toekomstige medewerker u van de juiste informatie voorziet. Binnen de wettelijke kaders kunnen wij de aangeleverde documenten op echtheid controleren, onderzoek verrichten naar het arbeidsverleden en arbeidsmoraal van uw (toekomstige) medewerkers.

Yorks & Yorks kan u hierin ondersteunen en kan u van informatie voorzien over de integriteit van uw huidige en toekomstige personeelsbestand.

Kredietonderzoek

Heeft u moeite met het ontvangen van betalingen van derden? Wilt u, voordat u een overeenkomst aangaat met een partner, weten of deze kredietwaardig genoeg is? Yorks & Yorks kan u hierin ondersteunen.

Quick Scan’s

Yorks & Yorks kan door middel van een zogenaamde Quick Scan de risico’s en gevolgen binnen uw organisatie inventariseren en analyseren. Afhankelijk van de opdracht is de focus hiervoor intern of extern gericht. Naar aanleiding van de Quick Scan adviseren wij u over de te nemen maatregelen zowel fysiek als technisch. Uw belangen, producten, diensten en bedrijfsmiddelen staan hierin voorop.

Informatie
Registratiegegevens
Ministerie van Justitie

Bereikbaarheid

Yorks & Yorks is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op:
030-6876692.

Hierdoor kunnen wij snel en adequaat reageren op uw verzoek.