(Privé)Detective Diensten

Het is mogelijk dat iemand, gedwongen of ongedwongen, in een situatie belandt waarin het prettig zou zijn als de waarheid achterhaald wordt of bepaalde gegevens gecontroleerd gaan worden. Klanten van Yorks & Yorks hebben de behoefte aan een onderzoek in de relationele sfeer. Denkt u hierbij aan onderzoek naar overspel, alimentatie, vermiste personen e.d.

Yorks & Yorks kan u hierin ondersteunen. Hieronder vindt u een greep uit de diensten die wij voor u kunnen vervullen.

Alimentatie onderzoek

Uit elkaar gaan is voor beide partijen een pijnlijke aangelegenheid. Mede door het financiële plaatje dat een scheiding met zich meebrengt. Één van de partijen wordt meestal aangewezen voor het betalen van alimentatie. Zodra u, als betalende partij, het vermoeden krijgt dat uw ex-partner gaat samenwonen, kan voorzien in het eigen levensonderhoud door middel van een baan of ander inkomen, wilt u dit natuurlijk weten. Deze zaken zorgen ervoor dat de alimentatieverplichting kan verminderen of zelfs volledig kan verdwijnen.

Yorks & Yorks kan u hierin ondersteunen. Door middel van observatie en daarbij behorende vastlegging kunnen wij de gangen van uw ex-partner achterhalen of nagaan en u daarmee voorzien van bewijzen waarmee u de alimentatieverplichting kunt gaan aanvechten.

Stalking

Wordt u op bepaalde wijze lastiggevallen, geïntimideerd, bedreigd of afgeperst door een persoon, waarvan de identiteit u niet bekend is. Of houdt een persoon zich regelmatig hinderlijk op in uw omgeving.

Yorks & Yorks zet zich graag in om deze vervelende praktijken ongedaan te maken.

Fraude

Het personeel is hét belangrijkste kapitaal van een organisatie. Helaas wil het voorkomen dat juist dit “kapitaal” de veroorzaker is van het oplopen van de kosten in een organisatie. Medewerkers die diefstal plegen, medewerkers waarbij het vermoeden bestaat dat hij/zij zich onterecht heeft ziek gemeld, accountmanagers/buitendienstmedewerkers die wel erg veel “buiten de deur” zijn, maar weinig tot geen omzet genereren.

Dit zijn een aantal zaken waarin Yorks & Yorks u kan ondersteunen. Door onderzoek komt u er achter of uw personeel de organisatie schade berokkend. Door middel van observaties, het verrichten van test-aankopen, het al dan niet heimelijk plaatsen van camera’s, het schaduwen van uw medewerkers in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden of tijdens een geveinsde ziekteperiode.

Informatie
Registratiegegevens
Ministerie van Justitie

Bereikbaarheid

Yorks & Yorks is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op:
030-6876692.

Hierdoor kunnen wij snel en adequaat reageren op uw verzoek.